Pay—Desk Pro installation

Följ dessa steg för att komma igång med din Pay—Desk Pro

Steg 1

Anslut ström och starta din enhet

1. Anslut strömkabeln till enhetens baksida.


2. Anslut den till ett vägguttag.


3. Håll in strömbrytaren på höger sida för att starta enheten.


4. Loomis – Pay -appen startas automatiskt när enheten har startats upp.


Steg 2

Anslut enheten till WiFi

1. Tryck på inställningar ikonen längst ned på inloggningsskärmen.


2. Klicka på WiFi -knappen i menyn.


3. Anslut till ditt nätverk.


4. Efter du anslutit till WiFi, trycker du på bakåtpilen för att återgå till inloggningsskärmen.


Steg 3

Logga in på din enhet

1. Ange PIN -koden " 1234 " (eller din PIN -kod om du har ändrat i Loomis – Pay -portalen).


2. Tryck på Logga in i det nedre högra hörnet.


Steg 4

Installera kvitteringsrullen

1. Öppna den främre luckan.


2. Tryck den orange knappen inåt för att öppna skrivarlocket.


3. Lägg i kvittorullen med papperet uppåt.


4. Stäng båda luckorna.