Rapporter

Få detaljerade rapporter om din verksamhet

Översikt

I Rapporter kan du se och ladda ner rapporter om din verksamhet. De olika rapporttyperna delar upp din försäljningsdata för bättre jämförelse och analys. Dessa är de olika kategorierna:

  • Produkter
  • Produktgrupper
  • Återbetalningar
  • Personal
  • Vikt
  • Kampanjer
  • Modifierare
  • Finanskonton


Exportera

Du kan exportera en excelfil med siffror från dina rapporter. För att ladda ner filen, ställ in de filter du vill ha och klicka sedan på Ladda ner uppe till höger.


Lagring och automatisering av rapporter

Du kan spara rapporter och ställa in dem så att de skickas automatiskt till en e-postadress med hjälp av sidan Lagrade rapporter. Följ dessa instruktioner för att skapa en ny automatisk rapport:


1. Navigera till Rapporter > Lagrade rapporter . Klicka sedan på Skapa .


2. Ge din rapport ett namn, som t.ex. "Månatliga beställningar". 

Välj sedan en rapporttyp. Välj därefter den verksamhet och det försäljningsställe du vill ha data för.

För start- och slutdatumsfälten kan du skriva en mängd olika koder för att generera dynamiska datum. Här är några exempel:

Daglig rapport:

Startdatum = yesterday.startOfDay
Slutdatum = yesterday.endOfDay

Veckorapport:

Startdatum = today.subWeek.startOfWeek
Slutdatum = today.subWeek.endOfWeek

Månadsrapport:

Startdatum = today.subMonth.startOfMonth
Slutdatum = today.subMonth.endOfMonth


Klicka på Spara när du är klar. Du kommer tillbaka till rapportlistan och ser ett meddelande om att din anpassade rapport har skapats.


3. Klicka på din nya rapport för att se dess detaljer. Välj fliken Mottagare och klicka sedan på Skapa.

För att ställa in mottagaren, välj "Mail".

För datumreferens skriv "idag".

Lägg sedan till namnet på mottagaren, deras e-postadress och en ämnesrad för e-postmeddelandet.

Klicka slutligen på Spara.


4. Därefter bestämmer vi hur ofta rapporten ska skickas. Välj fliken Schema och klicka sedan på Skapa.

Välj frekvens och tid och klicka sedan på Spara.


Allt är klart! Din rapport skickas automatiskt baserat på dina frekvens- och mottagarinställningar.