Utbetalningar

Lär dig hur du ser dina utbetalningar

Utbetalningsschema

Vi utbetalar enligt schemat nedan med förutsättningen att banken har betalat pengarna till oss. Internationella och nationella helgdagar kan försena utbetalningarna till nästa bankdag.

 
Transaktion gjord på Utbetalning
måndag tisdag
tisdag onsdag
onsdag torsdag
torsdag fredag
fredag måndag
lördag måndag
söndag måndag

Helgdagar 2024

Nedan hittar du helgdagar för året. Helgdagar kan göra så att utbetalningar fördröjs.

 
Globalt
 
Sverige
 
Måndag, 1 Jan
 
Måndag, 1 Jan
 
Fredag , 10 Feb
 
Lördag, 6 Jan
 
Tisdag, 19 Mar
 
Fredag, 29 Mar
 
Söndag, 31 Mar
 
Söndag, 31 Mar
 
Söndag, 7 Apr
 
Måndag, 1 Apr
 
Måndag, 10 Apr
 
Onsdag, 1 Maj
 
Onsdag, 1 May
 
Torsdag, 9 May
 
Fredag, 7 Jun
 
Söndag, 19 May
 
Lördag, 29 Jun
 
Torsdag, 6 Jun
 
Torsdag, 15 Aug
 
Fredag, 21 Jun
 
Söndag, 8 Sep
 
Lördag, 2 Nov
 
Lördag, 21 Sep
 
Tisdag, 24 Dec
 
Söndag, 8 Dec
 
Onsdag, 25 Dec
 
Torsdag, 13 Dec
 
Torsdag, 26 Dec
 
Onsdag, 25 Dec
 
Tisdag, 31 Dec
 
Torsdag, 26 Dec
 
 

Se utbetalningshistorik

1. Gå till https://portal.loomispay.com/reports/payouts för att se en historik över dina utbetalningar.

2. Här visas den totala utbetalningssumman, samt en specifikation av alla utbetalningar som gjorts för den valda perioden.

3. För att exportera en utbetalningsrapport till csv eller pdf, klicka på Ladda ner.

Delete

Flera butiker

Loomis—Pay samlar ihop pengarna för alla butiker och gör en enda utbetalning till ditt bankkonto.

Negativt utbetalningssaldo

Om ditt utbetalningssaldo visar ett negativt belopp finns det två möjliga orsaker till detta.

Månadsfaktura

I början av varje månad utfärdar vi fakturan för hårdvarukostnader och andra avgifter. Detta belopp dras från ditt saldo för att du ska kunna betala tillbaka det genom transaktioner. Du kommer inte att få några utbetalningar förrän detta är gjort. Om du inte genom din försäljning betalar hela beloppet inom 20 dagar, sätts utbetalningssaldot till 0 och du måste istället betala fakturan på det återstående beloppet.

Återbetalningar

En mindre vanlig orsak skulle bero på återbetalningar eller återföringar. Om du återbetalar ett högre belopp än vad du har sålt för blir din utbetalningssumma negativ.

Uppdatera bankkonto

Av säkerhetsskäl ber vi dig kontakta support för att uppdatera dina bankuppgifter.