Utbetalningar

Lär dig hur du ser dina utbetalningar

Utbetalningsschema

Nedan är standardutbetalningsschemat. Helgdagar kan försena utbetalningarna.

Transaktion gjord på Utbetalning
måndag tisdag
tisdag onsdag
onsdag torsdag
torsdag fredag
fredag måndag
lördag tisdag
söndag tisdag

Helgdagar 2022

Nedan hittar du helgdagar för året. Helgdagar kan göra så att utbetalningar fördröjs.

Globalt Sverige
Saturday, 1 Jan
Saturday, 1 Jan
Thursday , 10 Feb
Saturday, 6 Jan
Saturday, 19 Mar
Friday, 15 Apr
Thursday, 31 Mar
Saturday, 16 Apr
Friday, 15 Apr
Sunday, 17 Apr
Monday, 18 Apr
Monday, 18 Apr
Sunday, 1 May
Sunday, 1 May
Tuesday, 7 Jun
Thursday, 26 May
Wednesday, 29 Jun
Saturday, 4 Jun
Monday, 15 Aug
Sunday, 5 Jun
Thursday, 8 Sep
Monday, 6 Jun
Wednesday, 21 Sep
Friday, 24 Jun
Thursday, 8 Dec
Saturday, 25 Jun
Tuesday, 13 Dec
Saturday, 5 Nov
Sunday, 25 Dec
Saturday, 24 Dec
Monday, 26 Dec
Sunday, 25 Dec

Monday, 26 Dec

Saturday, 31Dec

Se utbetalningshistorik

1. Gå till https://admin.loomispay.com/payouts för att se en historik över dina utbetalningar. För att se detaljer om en viss utbetalning, klicka på ögonikonen på den raden.


2. Utbetalningsdetaljsidan visar utbetalningssumman, en specificering av försäljningar, avgifter och andra belopp som påverkar summan, och en lista över transaktioner som är kopplade till den utbetalningsperioden.


3. För att exportera en utbetalningsrapport till csv eller pdf, klicka på Ladda ner på utbetalningsdetaljsidan eller nedladdningsikonen i utbetalningslistan.

Radera

Flera butiker

Loomis—Pay samlar ihop pengarna för alla butiker och gör en enda utbetalning till ditt bankkonto.

Negativt utbetalningssaldo

Om ditt utbetalningssaldo visar ett negativt belopp finns det två möjliga orsaker till detta.

Månadsfaktura

I början av varje månad utfärdar vi fakturan för hårdvarukostnader och andra avgifter. Detta belopp dras från ditt saldo för att du ska kunna betala tillbaka det genom transaktioner. Du kommer inte att få några utbetalningar förrän detta är gjort. Om du inte genom din försäljning betalar hela beloppet inom 20 dagar, sätts utbetalningssaldot till 0 och du måste istället betala fakturan på det återstående beloppet.

Återbetalningar

En mindre vanlig orsak skulle bero på återbetalningar eller återföringar. Om du återbetalar ett högre belopp än vad du har sålt för blir din utbetalningssumma negativ.

Uppdatera bankkonto

Av säkerhetsskäl ber vi dig kontakta support för att uppdatera dina bankuppgifter.