Afstem og afslut dagen

Lær, hvordan du afstemmer dine kontanter og lukker dagen

Pay—Desk Pro

1. Tryk på knappen Menu i øverste venstre hjørne.

2. Tryk på Afstemning i menuen og derefter Afstem kasse & luk dag i undermenuen.


3. Brug det numeriske tastatur til at indtaste din PIN-kode.

4. Hvis det ikke virker, skal du bede lederen af dit salgssted om at få adgang.5. Tæl antallet af sedler og/eller mønter i din pengeskuffe.

Du skal vælge en kontantværdi for dine optælninger, og tryk derefter på beløbsfeltet til højre for at aktivere. Brug det numeriske tastatur til at indtaste antallet af sedler for denne kontantværdi.     
Fx: hvis du har 10 x 100 DKK sedler, skal du indtaste 10 i 100 kr. indtastningsfeltet.

 - Gentag dette trin, og indtast antallet af sedler for hver pengeseddel i din pengeskuffe.
 - For mønterne i din pengeskuffe, tæl den samlede værdi af alle dine mønter. Tryk derefter på Andre, og indtast den samlede værdi af alle dine mønter 
på nær 20'ere, der angives som sedler.


6. Bekræft kontantoptællingen ved at markere afkrydsningsfeltet Bekræft optælling, og tryk derefter på knappen Indsend beløb.


7. Kortterminalen kører automatisk afstemningen igennem.

8. Nu hvor du har afregnet helt for dagen, vil du blive logget ud og klar til næste dag.

Slet

Pay—Mobile

1. Tryk på knappen Menu i øverste venstre hjørne.

2. Tryk på Afstemning i menuen.


3. Brug det numeriske tastatur til at indtaste din PIN-kode.

4. Hvis det ikke virker, skal du bede lederen af dit salgssted om at få adgang.


5. Tryk på Afstem kasse.


6. Tryk på Afstem.


7. Brug det numeriske tastatur til at indtaste kassebeholdningen.

8. Tryk på OK.


9. Tryk på Afstem.

10. Kortterminalen kører automatisk gennem kassebeholdningen og genstarter.

Slet