Lägg till rabatt

Lär dig hur du lägger till rabatter

Det finns två sätt att skapa rabatter. Du kan skapa produktrabatter (per artikel) eller rabatter som påverkar hela ordern. Följ instruktionerna nedan för att lära dig hur.

Pay — Desk Pro

Hur du skapar en rabatt för en produkt

 • Klicka på produkten / produkterna i korgen som du vill ge en produktrabatt .
 • Tryck på rabatt längst ned på skärmen.


 • Använd sifferknapparna för att lägga till ett värde - antingen en procentsats eller ett belopp.
 • Tryck på knappen Rabatt % eller Rabatt SEK så kommer rabatten att tillämpas på den produkt du valde.


Hur du skapar en rabatt på en beställning

 • Lägg till produkterna i korgen för den beställning som du vill ge en beställningsrabatt .
 • Tryck på knappen Betalning.


 • Använd sifferknapparna för att lägga till ett värde - antingen en procentsats eller ett monetärt belopp.
 • Tryck på knappen Rabatt SEK eller Rabatt % beroende på vilken typ av rabatt du vill lägga till.
 • Tryck på Betala Kort eller Betala Kontanter för att slutföra betalningen.
Radera

Pay — Mobile

Hur du skapar en rabatt för en produkt

 • Knacka på produkten / produkterna i korgen som du vill ge en produktrabatt .
 • Tryck på knappen  ) i det nedre högra hörnet. • Tryck på rabattknappen.


 • Använd sifferknapparna för att lägga till ett värde - antingen en procentsats eller ett monetärt belopp .
 • Tryck på Rabatt % eller Rabatt SEK -knappen och rabatten tillämpas på varan.
 • Tryck på ⋮ ) knappen och Betala med kreditkort eller betala kontant för att slutföra betalningen.


Hur du skapar en rabatt på en beställning

 • Lägg till produkterna i varukorgen för den beställning som du vill ge en rabatt.
 • Klicka på knappen  ) i det nedre högra hörnet.


 • Tryck på Rabatt.


 • Använd sifferknapparna för att lägga till ett värde - antingen en procentsats eller ett monetärt belopp.
 • Tryck på knappen Rabatt SEK eller Rabatt % beroende på vilken typ av rabatt du vill tillämpa på beställningen.
 • Tryck på ⋮ ) knappen och Betala med kreditkort eller betala kontant för att slutföra betalningen.
Radera